Bilet miesięczny można zakupić poprzez dokonanie płatności przelewem. W tym celu prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy o numerze:
91 8448 0004 0030 4108 2000 0010.

W tytule należy podać:

  • imię i nazwisko pasażera
  • adres
  • nr legitymacji
  • data urodzenia
  • nazwa i miejscowość szkoły osoby, której bilet dotyczy
  • przystanek początkowy i końcowy
  • miesiąc, na który bilet ma zostać wystawiony

Po dokonaniu płatności bilet zostanie wysłany Pocztą. Do czasu jego otrzymania prosimy o posiadanie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu.